Ισοτιμίες ΕΥΡΩ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html

About the Author