Έγκαιρη και Έγκυρη Ενημέρωση

Αποτελεί πλέον το σήμα κατατεθέν των υπηρεσιών μας η συνεχής – και κυρίως ΕΓΚΑΙΡΗ και ΕΓΚΥΡΗ – ενημέρωση των πελατών μας για κάθε αλλαγή στο φορολογικό ή οικονομικό περιβάλλον που επηρεάζει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Χρησιμοποιούμε κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας – ανάλογα και με την υποδομή του κάθε πελάτη – με γνώμονα την άμεση και βέβαια λήψη της προωθούμενης ενημέρωσης (e-mail, fax, SMS)

About the Author