Ιδιώτες – Φορολογική & Συνταξιοδοτική Κάλυψη

Ιδιώτες – Φορολογική & Συνταξιοδοτική Κάλυψη

Καλύπτουμε πλήρως τον φορολογικό σχεδιασμό και τις φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιωτών – φυσικών προσώπων καταθέτοντας προφορικά ή εγγράφως την τεκμηριωμένη πρότασή μας. Η εξειδίκευσή μας στην γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και η συστηματική διά βίου εκπαίδευσή μας αποτελεί το βασικό εφόδιό μας στην επίλυση κάθε φορολογική σας προβλήματος.

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης στα ερωτήματα που δημιουργούνται σε κάθε ασφαλισμένο για τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, αποφάσισε να προσθέσει στις παρεχόμενες – προς το ευρύ κοινό – υπηρεσίες της, αυτό που μέχρι σήμερα προσέφερε μόνον σε λίγους πελάτες της, δηλαδή Ανάλυση Ασφαλιστικών Δεδομένων και Παροχή Προσωπικών Συμβουλών Σχεδιασμού Συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. – Τ.Α.Ε. – Τ.Σ.Α.) , Δημοσίου ( & Στρατιωτικών), Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Α.Α. και των άλλων Ταμείων. Και πάντα βάσει των ισχυουσών τροποποιημένων διατάξεων.

Διαβάστε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας σε συνταξιοδοτικά θέματα πηγαίνοντας στην «ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ»  και στο εκεί σχετικό άρθρο με θέμα: Ανάλυση Ασφαλιστικών Δεδομένων και Παροχή Προσωπικών Συμβουλών Σχεδιασμού Συνταξιοδότησης

About the Author