Δυνατότητα «περαίωσης» και σε άλλους ή υπαγωγή σε τακτικό έλεγχο

Δυνατότητα «περαίωσης» και σε άλλους ή υπαγωγή σε τακτικό έλεγχο

Η εφαρμογή των διατάξεων του άρ.18 του ν.4002/2011 (αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την ΠΟΛ.1198/21-9-2011) θα οδηγήσει σε δίλημμα χιλιάδες επαγγελματίες οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από την τελευταία περαίωση του νόμου 3888/2010 βάσει των τότε ισχυουσών διατάξεων. Και το ερώτημα θα αφορά αν θα αποδεχθούν το σημείωμα περαίωσης που θα παραλάβουν ή θα ελεγχθούν με τακτικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις.
Τώρα αλλάζουν οι προϋποθέσεις έτσι υπάγονται πλέον και υποθέσεις – για χρήσεις που κλείνουν μέχρι 31/12/2009 – και αφορούν:

-υποθέσεις επιτηδευματιών με ακαθάριστα έσοδα είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ
-και υποθέσεις επιτηδευματιών (φυσικών προσώπων) οι οποίοι με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία δηλαδή είχαν ακίνητη περιουσία  πάνω από 400.000 €
-υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 40 εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ.
– περιπτώσεις επιτηδευματιών ή επιχειρήσεων  οι οποίοι από λάθος ( των τραπεζών κλπ.) περαίωσαν λιγότερες χρήσεις από όσες ήθελαν.

Η διαδικασία προβλέπει ότι κάθε Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα πρέπει άμεσα να προσδιορίσει τις επιχειρήσεις εκείνες που είναι ελεγκτικής αρμοδιότητάς του και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 και τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 και να τις γνωστοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαθέτοντας και οποιοδήποτε στοιχείο είναι απαραίτητο για την έκδοση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της περαίωσης.

Στην συνέχεια από τις Δ.Ο.Υ. θα επιλέγουν τις υποθέσεις με κάποια κριτήρια, θα εκδώσουν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα και θα ειδοποιήσουν τα ελεγκτικά κέντρα για να τα παραλάβουν.

Αμέσως μετά θα εκδίδεται εντολή ελέγχου από τους ελεγκτές των ελεγκτικών κέντρων οι οποίοι ακολούθως:

– θα καλούν τηλεφωνικά τον επιτηδευματία στην Δ.Ο.Υ. για έλεγχο.
– θα επιδίδουν επί αποδείξει το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της περαίωσης του ν.3388/2010 και θα κάνουν έναρξη ελέγχου (δηλαδή θα θεωρούν τα βιβλία).
– Εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών ο έλεγχος θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε.
– Εάν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα τότε θα συνεχισθεί ο έλεγχος.

Ταυτόχρονα – πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι – παρατείνεται το δικαίωμα του Δημοσίου για έλεγχο υποθέσεις που είχαν καταληκτική περίοδο παραγραφής την 31/12/2011 μέχρι 31/12/2012.
Η παράταση παραγραφής αφορά τις χρήσεις 2000,2001,2002,2003,2004 και 2005.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ