ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕΧΡΙ 14/6/2012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΟΥΣ  ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ  ΧΩΡΙΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 
Σε εφαρμογή  της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1167/2.8.2011, έχει αποσταλεί Ειδοποίηση στους ενεργούς επιτηδευματίες φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ενώ δεν ασκούν πλέον την δραστηριότητα του ελευθερίου επαγγέλματος ή της εμπορικής επιχείρησης, ότι δύνανται μέχρι 14.6.2012 να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή με την πραγματική ημερομηνία διακοπής τους.
 
Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που η δραστηριότητα ασκείται κανονικά, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια.
 
Όσον αφορά στους αποβιώσαντες αναφέρουμε ότι η Γενική Γραμματεία έστειλε την Ειδοποίηση σʼ αυτούς για τους οποίους δεν έχει γίνει ενημέρωση του συστήματος  για το θάνατό τους. Σε περίπτωση θανάτου οι κληρονόμοι οφείλουν να ενημερώσουν το Μητρώο TAXIS της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. χωρίς να δεσμεύονται από την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε1.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ