Γ.Γ.Π.Σ. – Εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) έτους 2010

Την εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2010, έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά  οι φορολογούμενοι, μέσω της εισόδου τους στην εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 .

Μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή, στις διαθέσιμες ενέργειες θα πρέπει να επιλέξουν από τις ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, εκτύπωση εκκαθαριστικού.

Τα μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα Φ.Α.Π. εκτυπώνονται μόνο ηλεκτρονικά βάσει της ΠΟΛ.1108/15.5.2013.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ