ο Ο.Γ.Α. καλεί τους δικαιούχους οικογενειακού επιδόματος να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 18/11

Για να συμπεριληφθούν στις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν στις 18/12/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.

Αθήνα, 10.11.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ διευκρινίζει ότι όσοι δικαιούχοι των Οικογενειακών Επιδομάτων, δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αίτηση Α21 για το έτος 2014, να υποβάλουν μέχρι 18 Νοεμβρίου 2014, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Από Γραφείο Διοίκησης ΟΓΑ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ