Ενημερώστε τις εξαγωγικές & εισαγωγικές επιχειρήσεις ….

Εμβάσματα από και προς το εξωτερικό από και σε τράπεζες της Ευρωζώνης ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ θα παρακρατηθούν από την ΕΚΤ έναντι των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου καθώς όλες ολοκληρωνόνται μέσω του συστήματος TARGET TWO (http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/html/index.en.html) μηχανισμό στον οποίο έχει προσχωρήσει και η Ελλάδα (υποχρεωτικά λόγω συμμετοχής μας στο Ευρώ) .

Αυτό θα συμβεί μέχρι να υπάρχει συμφωνία και θα ρυθμιστεί η εύρρυθμη κάλυψη των οφειλών του Δημοσίου και των Τραπεζών προς την ΕΚΤ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ