Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2016 (κόστος, φορείς εκπαίδευσης, εκπαιδευτές)

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 19009/321/22.04.2016
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2016.

Αριθμ. 19009/321

(ΦΕΚ Β΄ 1287/05.05.2016)

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι φορείς εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτές

Δείτε το αρχείο εδώ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ