Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, καταργείται η υποχρεωτική χρήση εταιρικής σφραγίδας στις συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα.

ΔΙΑΒΣΤΕ ΕΔΩ το Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή που ζητάει εφαρμογή του Ν.4156/2013 από τις Τράπεζες για την μη υποχρεωτική χρήση εταιρικής σφραγίδας στις συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ