ΕΦΚΑ-Ασφάλιση Δντων και Διαχειριστών που λαμβάνουν αμοιβές από Εταιρίες κάθε μορφής [ΕΓΚ.4/02.02.2017 (Αρ. Πρωτ. 19) Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Δ.Σ. Αν.Ετ. ή Αγρ. Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν

ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/02.02.2017 (Αρ. Πρωτ. 19)
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) – κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 – Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας

Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΦΚΑ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18

104 32 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 1555

E – mail : d.eisf.misth@efka.gov.gr

Αθήνα 2/2/2017

Α.Π. : 19

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4

ΠΡΟΣ:

Όλες τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) – κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 – Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.»

Δείτε την απόφαση εδώ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ