ΠΟΛ 1044/21.03.2017 Αίτηση Εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας & Ην. Βασιλείου (Αγγλίας).

ΠΟΛ 1044/21.03.2017

Αίτηση Εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας & Ην. Βασιλείου.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Τατ. Καρατζά

Τηλέφωνο : 2103375858

Fax : 2103375854

E-Mail : ypoik@otenet.gr

Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017

ΠΟΛ. 1044

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Αίτηση Εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας & Ην. Βασιλείου

Σας γνωρίζουμε ότι το έντυπο (Αίτηση Εφαρμογής) που προσκομίζεται από φορολογικούς κατοίκους Ηνωμένου Βασίλειου, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα για την απόδειξη της φορολογικής τους κατοικίας, δεν θα φέρει την πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος και της αντίστοιχης φορολογικής περιφέρειας του Ην. Βασιλείου, καθώς αυτό θα είναι ψηφιοποιημένο αντίγραφο. Το πρωτότυπο έγγραφο, θα παραμένει στα αρχεία των φορολογικών περιφερειών του Ην. Βασιλείου.

Η διαφοροποίηση αυτή επέρχεται, καθώς οι φορολογικές αρχές του Ην. Βασιλείου μας γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των εντύπων των Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Φορολογίας.

Για διευκόλυνσή σας, παρατίθεται πίνακας με δείγματα των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται από τις επιμέρους φορολογικές περιφέρειες του Ην. Βασιλείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ (.pdf)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ