Εγκ. 64759/09.06.2017 Διευκρίνιση επί της ΚΥΑ 45231/17 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’240).

Υπ. Οικονομίας Αρ. Πρωτ. : 64759/09.06.2017
Διευκρίνιση επί της ΚΥΑ 45231/17 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’240).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Ξεκαθαρίζουν αυτό που λέει ο Νόμος (αλλά όχι οι Τράπεζες) ΔΕΝ έχουν υποχρέωση εγκατάστασης POS όσοι έχουν ΜΟΝΟΝ έσοδα από Επαγγελαμτίες ή Εταιρίες (Χονδρικές Πωλήσεις)

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ : Β’

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδ. : 101 81

Πληροφ. : Χρ. Γκαλάκου

Τηλέφωνο : 210 3893206

e-mail : chgalakou@gge.gr

Αθήνα, 09-06-2017

Αρ. Πρωτ. : 64759

Σχετ. : 61970/01-06-2017

ΠΡΟΣ : Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας

με Φωτοβολταϊκά

Δημοκρατίας 3,

Τ.Κ. 15121, Πεύκη

Υπόψη : κ. Στ. Λουμάκη

e-mail : s.loumakis@spef.gr

ΘΕΜΑ : «Διευκρίνιση επί της ΚΥΑ 45231/17 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’240)»»

Σχετ. : Το από 01-06-2017 e-mail του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Επί του ανωτέρου σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 45231/17 Β’ 1445, «οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι) υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’240)». Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 ως καταναλωτής ορίζεται «κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, ή επαγγελματική του δραστηριότητα σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751».

Όσον αφορά την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, αυτή δεν αναστέλλει την υποχρέωση εγκατάστασης POS και τις ημερομηνίες συμμόρφωσης στους υπόχρεους της ΚΥΑ 45231/17. Με την ανωτέρω τροποποίηση καθορίζεται ως μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την οποία μελλοντικά θα συμπεριληφθούν νέοι υπόχρεοι με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας τους (ΚΑΔ).

Ακριβές Αντίγραφο

Η Τμηματάρχης

Κορβέση Καλλιόπη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΣΚΥ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ