Νέα σημαντική χαλάρωση των capital controls

Περισσότερα μετρητά, ελεύθερο το άνοιγμα νέων λογαριασμών, αυξάνονται τα όρια μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό και για εισαγωγές-εξαγωγές

Σε νέα σημαντική χαλάρωση των capital controls, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, αυξάνοντας από αύριο, 1η Μαρτίου τα όρια ανάληψης από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ATMs, αίροντας το «εμπάργκο» στο άνοιγμα νέων λογαριασμών και αυξάνοντας τα όρια για εισαγωγές και εξαγωγές και μεταφορές εμβασμάτων στο εωτερικό.

Ειδικότερα, όπως έγραψε το Σin δημοσιεύθηκε σήμερα 28 Φεβρουαρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 687, τεύχος Β’) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015(Α’ 84) όπως ισχύει.

Στους επόμενους μήνες και όσο πλησιάζουμε προς την έξοδο από το μνημόνιο, θα ακολουθήσουν και νέοι γύροι χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών, ώστε το τραπεζικό σύστημα να προσεγγίσει την κανονικότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση, από 1η Μαρτίου :

• Αίρονται οι περιορισμοί στο άνοιγμα νέων λογαριασμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).

• Αυξάνεται το ποσό ανάληψης μετρητών από 1.800 ευρώ σε 2.300. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσού των 2.300 ευρώ, ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη (Customer ID) ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.000 ευρώ σε 2.300. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

• Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως του ποσού των 2.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο.

Οι έξι λόγοι της χαλάρωσης 

Η νέα χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης της οικονομίας, η οποία πιστοποιείται από:

1. Την προοπτική της καθαρής εξόδου από το μνημόνιο, την οποία θεωρούν πιο πιθανή ακόμη και οι οίκοι αξιολόγησης αλλά και άλλοι ξένοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές (π.χ. UBS, Citi).

2. Τις τρεις διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τη S&P, την Fitch και τη Moody’s.

3. Τη σταθερή βελτίωση του κλίματος στη μεταποίηση.

4. Την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, καθώς μετά το υπερπλεόνασμα του 2017, και ο προϋπολογισμός του 2018 ξεκίνησε τον Ιανουάριο με πλεόνασμα υπερδιπλάσιο του στόχου.

5. Την αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, παρά τη μείωση που κατέγραψαν τον Ιανουάριο, η οποία είναι συγκυριακή και συμβαίνει κάθε χρόνο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

6. Τη μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από τον ELA.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε την 1η Φεβρουαρίου η αύξηση των ορίων για τη μεταφορά εμβασμάτων στο εξωτερικό από εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. Western Union, MONEYGRAM κ.λπ.).

Ακόμη, την 1η Δεκεμβρίου 2017 είχε επιτραπεί το άνοιγμα νέου λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, από φυσικό πρόσωπο μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστατο λογαριασμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα με τον ίδιο δικαιούχο, ενώ επετράπη και η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του 100% από χρηματικά ποσά, τα οποία μετά την 1η/12/2017 μεταφέρονται από το εξωτερικό στις τράπεζες στην Ελλάδα.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ