Το νέο έντυπο Ε3: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η παράδοση του υπουργείου Οικονομικών δεν άλλαξε, για μία ακόμη χρονιά.

Γράφει ο: Απόστολος Αλωνιάτης (απόσπασμα)

Αλλαγές στο έντυπο Ε3 

Το υπουργείο Οικονομικών άργησε μερικά χρόνια, αλλά προχώρησε στην προσαρμογή του εντύπου, που αφορά τα πληροφοριακά στοιχεία των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Το έντυπο που είχαμε μέχρι και το οικονομικό έτος 2016 ήταν σχεδιασμένο στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και είχε υποστεί ελάχιστες αλλαγές, περισσότερο για την προσαρμογή του στις όποιες φορολογικές αλλαγές γίνονταν. Με την εφαρμογή των ΕΛΠ, από 01.01.2015, όπου τα αποτελέσματα, πλέον, είναι πρώτα λογιστικά και μετά φορολογικά, τα έντυπα έπρεπε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, κάτι που, βεβαίως, δεν είχε γίνει.

Ευπρόσδεκτη προσαρμογή

Έτσι, φέτος, το υπουργείο αποφάσισε να σχεδιάσει ένα έντυπο, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΕΛΠ. Αυτή η προσαρμογή είναι ευπρόσδεκτη, έστω και αν έγινε με καθυστέρηση δυο ετών, παρά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καθυστερημένη σχεδίαση και δημοσιοποίηση του εντύπου.

Τα προβλήματα αρχίζουν από την πρώτη σελίδα, όπου το κράτος, για μία ακόμη φορά, προσπαθεί να μαζέψει πληροφοριακά στοιχεία, που τα έχει διάσπαρτα σε διάφορες υπηρεσίες του, ουσιαστικά από τους φορολογούμενους, πρακτικά όμως από τους λογιστές τους.

Το παράλογο

Ένα ακόμη στοιχείο που βγαίνει από τη μελέτη του νέου εντύπου, είναι ότι το κράτος δεν θέλει να «αντλήσει» στοιχεία από τις τράπεζες, για επαγγελματικούς λογαριασμούς, POS κ.λπ., που τα έχουν συγκεντρωμένα και τα ζητάει -και αυτά- από τους φορολογούμενους.

Τα νέα στοιχεία που αναζητούνται στην πρώτη σελίδα του εντύπου είναι, μεταξύ άλλων:

  • τα αποτελέσματα τις τριετίας,

  • τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις,

  • τους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς,

  • τα ενεργά τερματικά POS που χρησιμοποιεί,

  • τις ιστοσελίδες που έχει στο διαδίκτυο,

  • τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποίησε,

  • τα e-mail που χρησιμοποιεί,

  • τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες για την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

Νέα δεδομένα 

Εκτός, όμως, από τα πληροφοριακά στοιχεία, υπάρχουν ριζικές αλλαγές και νέα δεδομένα, για τα στοιχεία που ζητούνται από τις επιχειρήσεις.

Με την πρώτη ανάγνωση παρατηρούμε ότι το έντυπο Ε3 είναι, πλέον, κοινό για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν. Δεν υπάρχουν διαφορετικοί πίνακες για απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

Μάλιστα, ζητούνται αναλυτικά τα στοιχεία για δαπάνες που έκαναν με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με χώρες με προνομιακό καθεστώς, αλλά και δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες, διαφήμιση, ταξίδια εξωτερικού, υποδοχή και φιλοξενία και λοιπά έξοδα, που δεν εκπίπτουν ή εκπίπτουν εν μέρει. Ακόμη, ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για δαπάνες, ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, ενοίκια.

Ουσιαστικά το υπουργείο θέλει να συγκεντρώσει στοιχεία και κατά κλάδο, αλλά και κατά επιχείρηση, ώστε να μπορεί πλέον με απλούς ηλεκτρονικούς ελέγχους «από το γραφείο» να βλέπει τις διακυμάνσεις των αλλαγών και των δαπανών, ανά κλάδο και επιχείρηση.

Το πρόβλημα της αργοπορίας 

Όπως είπαμε και παραπάνω, το έντυπο θα έπρεπε να είχε αλλάξει από το οικονομικό έτος 2015, έτος πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ. Όμως, η καθυστέρηση αλλαγής και η δημοσιοποίησή του εφέτος θα φέρει σε δύσκολη θέση τους φορολογούμενους και τους λογιστές φοροτεχνικούς, γιατί, όπως πάντα, δεν θα υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής στα μηχανογραφικά συστήματα.

Πολλά από τα στοιχεία που ζητούνται δεν είναι αναλυτικά στα βιβλία των επιχειρήσεων και δη αυτών με απλογραφικά βιβλία. Για παράδειγμα, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες υπάρχουν κάτω από ένα λογαριασμό με τον κωδικό ΔΕΚΟ ή μαζί με τα ενοίκια, σε ένα κωδικό με τον τίτλο «παροχές τρίτων». Γενικά, η λογιστική παρακολούθηση είναι προσαρμοσμένη στο παλιό έντυπο Ε3 και τους κωδικούς του.

Είναι, λοιπόν, κατανοητό ότι το υπουργείο θα πρέπει να δείξει απόλυτη και μεγάλη κατανόηση, καθώς και επιείκεια, για τα στοιχεία που θα πάρει την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου εντύπου.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ