Εγγραφή ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ – Υποχρέωση του ΓΕΜΗ προς ενημέρωση των αντίστοιχων επιμελητηρίων

k

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. ΝΣΚ 50/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Αν λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις, αν το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το φορέα της επιχείρησης έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα,

β) αν λειτουργούν υπό εταιρική μορφή, πάντοτε.

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ., ανεξάρτητα αν λειτουργούν ως ατομικές ή υπό εταιρική μορφή. Υφίσταται υποχρέωση του Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνει αυτεπάγγελτα για την εγγραφή και κάθε άλλη οριστική πράξη, τα Επιμελητήρια (το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος αντίστοιχα) σε περιπτώσεις υποχρεωτικής κατά τα ως άνω εγγραφής των ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Δείτε τη Γνωμοδότηση 50/2018 ή κατεβάστε την από εδώ.

Πηγή: Taxheaven

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ