Πότε λήγει το πρόγραμμα που ανοίγει τις πόρτες των τραπεζών στους μικρομεσαίους

Πώς χορηγούνται δάνεια με ευνοϊκούς όρους, ύψους από 10.000 έως 800.000 ευρώ – Οι τράπεζες που συμμετέχουν

25/5/2018 sofokleousin.gr

Δέκα μέρες (σήμερα 5) προθεσμία έχουν οι ενδιαφερόμενοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για αν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο πρόγραμμα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους, ύψους από 10.000 έως 800.000 ευρώ.

Τα βασικά πλεονεκτήματα που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις επιχειρήσεις είναι δύο. Το πρώτο και βασικότερο είναι η απόκτηση πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό, η οποία σήμερα είναι σχεδόν αδύνατη καθότι οι στρόφιγγες των τραπεζών παραμένουν για μια δεκαετία κλειστές και το δεύτερο είναι το μειωμένο κόστος χρηματοδότησης.

Πρόκειται για τη δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, αφού το μισό κεφάλαιο κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας υπό τη διαχείριση του ΕΤΕΑΝ.

Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 192 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από τις έως σήμερα επιστροφές κεφαλαίου δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι, ενώ θα μοχλευτούν με ισόποσους πόρους από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Δηλαδή το σύνολο των δανείων που θα χορηγηθεί, φτάνει σε 384 εκατ. ευρώ.
Επιλέξιμες για να συμμετέχουν  στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Η Δράση βρίσκεται σε εφαρμογή από τις 14 Φεβρουαρίου και έως τα μέσα Απριλίου έχουν διατεθεί πόροι συνολικού ύψους 38,6 εκ. ευρώ σε 332 επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή του Ταμείου να είναι 19,3 εκατ. ευρώ).

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων λήγει στις 6 Ιουνίου, που σημαίνει ότι υπάρχει ελάχιστο χρονικό περιθώριο, λιγότερο από 10 εργάσιμες μέρες.

Χαρακτηριστικά Δανείων

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

  1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης): ύψος δανείου10.000 έως 300.000 ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως και διάρκεια αποπληρωμής έως 48 μήνες.

  2. Δάνεια επενδυτικού σκοπού: Το ύψος δανείου κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

  3. Τα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα όσο και σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται τα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήματος: ALPHA BANK, ATTICA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ