Ποιοί Είμαστε

Παρουσίαση της επιχείρησης

Η εταιρία με την σημερινή της μορφή « Ν. ΠΑΤΕΛΗΣ – Β. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Ο.Ε.» (συστάθηκε με το από 01/02/04 Ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε με αρ. πρωτ. 44/01-02-04 στο Βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας) αποτελεί τον καθολικό διάδοχο και την συνέχεια (καθώς διατηρεί ολόκληρο το πελατολόγιο και το έμψυχο δυναμικό των υπαλλήλων – συνεργατών, αλλά και τον εξοπλισμό καθώς ήταν και είναι ΑΔΥΝΑΤΗ, εκ των διατάξεων του Ν.3190/1955 που διέπει την λειτουργία της Ε.Π.Ε., η επιθυμητή μετατροπή της υπάρχουσας Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε.) της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε.Π.Ε.» {διακριτικός τίτλος «Ε.Γ.Ε.Σ. ΕΠΕ» } που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1997 (ΦΕΚ τ.ΑΕ & ΕΠΕ 8582/10-12-1997) και η οποία Ε.Π.Ε. προήλθε από την συγχώνευση (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993) δύο ομορρύθμων εταιριών της «Β.Χρηστίδης – Α.Πατέλης  και Σια Ο.Ε.» και της «Δ.Πολύζος – Ν.Πατέλης και Σια Ο.Ε.» οι οποίες λειτουργούσαν από το 1985 και το 1983 αντίστοιχα.

Σήμερα εταίροι της εταιρίας είναι οι κ.κ. Νικόλαος Πατέλης του Γεωργίου και ο Βασίλειος Χρηστίδης του Σάββα, Πτυχιούχοι Ανώτατων Οικονομικών Σχολών και κάτοχοι Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης, ενώ διαχειριστές της εταιρίας είναι όλοι οι εταίροι, ο καθένας ξεχωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού.

Τόσο η εταιρία με την σημερινή της επωνυμία όσο και οι εταιρίες από τις οποίες προήλθε ασκούσαν την δραστηριότητά τους στην Καβάλα, ενώ σήμερα η διεύθυνση των ιδιόκτητων γραφείων (εμβαδού 220τμ) της εταιρίας είναι: Ομονοίας 161 – Καβάλα – Τ.Κ.65403.

Η εταιρία έχει, σχεδόν αποκλειστικά, έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της λογιστικής τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου και της παροχής φορολογικών συμβουλών , ενώ παράλληλα, έχει έσοδα και από την δραστηριότητα της παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς υπάρχει αναμφίβολα συνάφεια και αλληλοεξάρτιση μεταξύ των δύο γενικών αυτών γενικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα  η επιχείρηση παρέχει λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις με βιβλία, κυρίως, Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, παρέχει φοροτεχνικές συμβουλές σε περιπτώσεις επιχειρηματικών συγχωνεύσεων, συντάσσει μελέτες σκοπιμότητας για επενδύσεις και γενικά καλύπτει με τα εξειδικευμένα στελέχη της όλες τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητος από άποψη φοροτεχνική και λογιστική. Η εταιρία είναι κάτοχος αδείας λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών (αρ.αδείας 506/2004) Α’ Τάξης σύμφωνα με το άρθρο 15 του  Π.Δ.340/1998 και τον ν.2515/97, άδεια που χορηγεί το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, βάσει του νόμου.

Επίσης είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με αριθμό μητρώου Α/07 και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετέχει ως Θεματικός Σύμβουλος επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων επιχορήγησης που εποπτεύει και διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.

About the Author