Ανθρώπινο Δυναμικό

Οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης 

Σύμφωνα και με το ισχύον καταστατικό η επιχείρηση διοικείται από τους δύο εταίρους της που είναι συγχρόνως και διαχειριστές, δεσμεύουν δε ο καθένας χωριστά την εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.

Οι διαχειριστές επίσης απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση καθώς όλοι τους είναι κάτοχοι Αδείας του Επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης (είναι η ανώτερη τάξη).

Η σκέψη της δημιουργίας ενός «γραφείου» παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβούλων, που ξεκίνησε από το 1983 με την ίδρυση της «Ε.Γ.Ε.Σ. Ο.Ε.», στηρίχθηκε στο ότι η πολυδιάσταση των υπηρεσιών (άρα και των αντιστοίχων γνώσεων) που έπρεπε να παρέχει ο «Λογιστής» της εποχής εκείνης ξεπερνούσε τις δυνατότητες του ενός ατόμου που θα μπορούσε μόνος του να τα γνωρίζει όλα και να τα υλοποιεί σωστά. Με το σκεπτικό αυτό δημιουργήθηκε μια ομάδα Πτυχιούχων Οικονομολόγων που ο καθένας ανέλαβε ένα αντικείμενο και όλοι μαζί αποτέλεσαν  μια ομάδα ικανή να παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε κάθε φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Πατέλης είναι υπεύθυνος για την διοικητική οργάνωση της επιχείρησης και την υποστήριξη των πελατών μας σε οργανωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα όπως παροχή συμβουλών σε θέματα  οργάνωσης του λογιστηρίου, σε επενδύσεις κυκλοφορούντος ενεργητικού, κάλυψης αναγκών σε δανειακά κεφάλαια, έρευνα αγοράς για την λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων, και για την σύνταξη μελετών σκοπιμότητος για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Επίσης προΐσταται του τμήματος που εξάγει την μισθοδοσία για τους πελάτες της επιχείρησης (έχει μηχανογραφηθεί από το 1985) ενημερώνεται πάνω σε κάθε αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας καθώς και για τις νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το ίδιο τμήμα απασχολεί αποκλειστικά και έναν μόνιμο υπάλληλο. Είναι επίσης υπεύθυνος για την παρακολούθηση των αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας και ενημέρωσης προς τους άλλους εταίρους και τους υπαλλήλους για τις αλλαγές που επέρχονται στα διάφορα φορολογικά και λογιστικά αντικείμενα όπως Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αλλαγές στην εμπορική νομοθεσία, και στην νομοθεσία των νομικών προσώπων. Καλύπτει δηλαδή το τμήμα της φοροτεχνικής υποστήριξης των πελατών μας.

Ο δε Βασίλειος Χρηστίδης προΐσταται του τμήματος της μηχανογραφημένης λογιστικής και της παροχής Λογιστικής υποστήριξης σε πελάτες μας. Παρέχουμε υπηρεσίες επίβλεψης λογιστηρίου ή τήρησης λογιστηρίου και στο τμήμα αυτό απασχολούνται τρεις υπάλληλοι.

Υπάρχει επίσης και μόνιμος Συνεργάτης από τον Ιανουάριο του 2011, για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην επιχείρηση, Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Λογιστικής  με πολύ καλή γνώση της χρήσης των Η/Υ και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και προϋπηρεσία – εμπειρία σε μεγάλη Ελεγκτική εταιρία Λογιστών της Κύπρου.

Αναλυτικά οι εταίροι και το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό έχουν, σήμερα, τα εξής τυπικά προσόντα:

1.- Νικόλαος Πατέλης, εταίρος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.,  κάτοχος Αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης (αρ.αδείας 0003449), ελεύθερος επαγγελματίας από το 1985, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Μέλος του Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας, Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (www.pofee.gr ) και της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Φοροτεχνικών C.F.E.

2.- Βασίλειος Χρηστίδης, εταίρος, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.,  κάτοχος Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης (αρ.αδείας 0003438), ελεύθερος επαγγελματίας από το 1985, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Μέλος του Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας, Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (www.pofee.gr ) και της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Φοροτεχνικών C.F.E.

3.- Μαρία Αργυρίου, υπάλληλος της εταιρίας από το 1988, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.,  κάτοχος Αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

4.- Ιερόθεος Στρίκος, υπάλληλος της εταιρίας από το 1989, Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. του τμήματος Λογιστικής της Σ.Δ.Ο.,  κάτοχος Αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

5.- Δημήτριος Καγιάσας, υπάλληλος της εταιρίας από το 1993, Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. του τμήματος Λογιστικής της Σ.Δ.Ο.,  δικαούχος Αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

6.- Δήμητρα Κιούκα, υπάλληλος της εταιρίας από 01/08/05 στο τμήμα μηχανογραφημένης μισθοδοσίας, Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. του τμήματος Λογιστικής της Σ.Δ.Ο., δικαιούχος αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης με προϋπηρεσία 12 ετών σε ανάλογη θέση.

7.- Γεώργιος Πατέλης, Συνεργάτης της εταιρίας από 02/01/2011, Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας του Τμήματος  Λογιστικής, κάτοχος Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού Γ΄Τάξης  υπεύθυνος και για την γραμματειακή υποστήριξη της εταιρίας, με 2ετή προϋπηρεσία σε Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Κύπρο.

8.- Χριστόφορος Πατέλης, Συνεργάτης της εταιρίας από  01/11/2011, Πτυχιούχος του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπεύθυνος για τα Επιδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα, για την προώθηση των αιτημάτων των πελατών μας καθώς και την παρακολούθηση της ικανοποίησης τους.

9.- Σάββας Χρηστίδης, Συνεργάτης της εταιρίας από 01/08/2012, Πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η επιχείρηση δίνει την δυνατότητα, συνήθως, κάθε εξάμηνο σε ένα σπουδαστή του Τ.Ε.Ι. Καβάλας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (κυρίως από το τμήμα Λογιστικής) να πραγματοποιήσει την 6μήνη πρακτική του άσκηση στο γραφείο μας. Με τον τρόπο αυτό κάνουμε επιλογή ικανών στελεχών για τους πελάτες μας, ενώ τρεις από αυτούς αποτελούν σήμερα μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό στην επιχείρησή μας.

About the Author