Βεβαιώσεις Archive

  • Έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας μέσω της δικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ

    Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος φορέας για την καταγραφή και πιστοποίηση της ανεργίας. Το διάστημα της εγγεγραμμένης ανεργίας αποτελεί κριτήριο για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαδικασίες επιλογής καθώς και  κριτήριο φορολογικών απαλλαγών ή κοινωνικών διευκολύνσεων. Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να εξυπηρετήσει το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ανέργων,αναπτύσσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπλουτίζοντας […]

    περισσότεραFacebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
newsletter