Οδηγός Archive

  • Οδηγός Καινοτομίας για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

    Η πληροφόρηση για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας και των συνεργασιών, αποτελεί μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Στόχος των ενεργειών πληροφόρησης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, […]

    περισσότεραFacebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
newsletter